Wat was het weer spannend!

Afgelopen maandag was weer eens zo’n avond waarbij bloedstollende gebeurtenissen elkaar in rap tempo opvolgden en zorgden voor de nodige stress bij de aanwezigen. Uiteindelijk bleek het weer een mooie schaakavond te zijn geworden!

De spanning begon eigenlijk direct na de schaaklessen voor de jeugd. Om 19:45u komen de ouders hun kinderen doorgaans weer ophalen. Het is dan toch altijd weer bijzonder spannend of de juiste ouders de juiste kinderen meenemen en of geen van de mormels achterblijft. Gelukkig ging het weer goed, alleen verdween de eerste stress toen nog niet helemaal. De plaats van de kinderen werd namelijk al snel ingevuld door een stel fanatieke en gespannen schakers die er met zijn allen weer veel zin in hadden. Op acht borden zou weer ouderwets gestreden gaan worden!

Tegen 20:00u liep de spanning zo hoog op dat diverse aanwezige in de speelzaal het niet meer aankonden en tegen alle schaakgewoonten in de mobiele telefoon tevoorschijn haalden. Er werd een schaker vermist én deze bleek telefonisch ook nog eens onbereikbaar, de spanning was te snijden. Om exact 20:00u was de speler terecht, waarna vervolgens na 1 minuut andere, geheel vreemde, heren gespannen op hun klokje keken; het was 20:01u. Het tikken met nagels op de wijzerplaat was duidelijk hoorbaar. Enigszins onder druk, en om de spanningsboog te laten slinken, werd direct begonnen met de indeling! Om 20:10 werd, nadat de wedstrijdleider nog even enkele huishoudelijke mededeling had gedaan, begonnen met de wedstrijden. In de B-groep werd men langere tijd in onzekerheid gehouden. Het was immers nog maar 20:12u en indelen voor 20:15u is erg ongebruikelijk. De komende 3 zinderende minuten zouden antwoord geven op de vraag of Lies of Erik zich nog zouden melden voor een wedstrijd. Om 20:15u viel de druk weg en werd ook voor de B-groep de indeling bekend.

Nadat iedereen achter zijn bord had plaatsgenomen konden de klokken worden aangezet en wachtte een spannende schaakavond. Binnen drie minuten leidde een onverwachte zet al tot forse spanning in de B-groep. Dit was de aanzet tot de eerste schermutselingen. Ab Kruijt broeide namelijk op een spannende openingswending en ambieerde wel eens wat anders. Hij durfde de uitdaging wel aan; binnen enkele tellen werd Roel als extern wedstrijdleider ontslagen c.q. ontzet door Ab en nam Ab ongevraagd zijn functie over. Gelukkig zonder verder bloedvergieten en zonder enige vorm van tegenspraak nam Bert Schipper (in plaats van de in functie gepromoveerde Ab) plaats tegenover Erik van Orlé voor hun wedstrijd.

Erik speelde op bord 4 een snelle partij tegen Bert en won deze uiteindelijk overtuigend. Dat was wel anders dan in de partij tussen Roel en Joost. Roel speelde op bord 6 een, naar eigen zeggen, uitstekend beheerste Franse opening. Joost raakte echter nooit in paniek, alhoewel de spanning van zijn gezicht was af te lezen. De door hemzelf opgelegde druk maakte de partij boeiend en spannend. Uiteindelijk wist Roel geen goed vervolg te geven aan zijn Franse opening en mocht Joost in het middenspel een loper van Roel van het bord halen zonder compensatie. Weer een knappe overwinning voor Joost!

Op bord drie speelde Arjo tegen Marcel. Met wit kwam Arjo prima uit de opening maar toen hij in het eindspel een vorkje over het hoofd zag wist Marcel hier prima van te profiteren. Ook Jan van Vlijmen (spelend op bord 7) bleek zijn vorm van vorige week te hebben vastgehouden en wist betrekkelijk eenvoudig, en zonder de leeuw, van een veel te optimistische Cees Zuydweg te winnen. Op bord 5 mocht Freek met wit zijn koppositie verdedigen tegen zijn eeuwige rivaal AC. Tot op het laatst was het een erg boeiende en spannende partij met aan het einde een uiterst teleurgestelde Freek. Zelfs de gebruikelijke salon remise was nooit in beeld!

Op bord 1 speelde Robert Dortmond tegen Wim van Schelven. De nog ongeslagen Robert was vast beraden geen verlies toe te staan. Rustig werd er naar een remise geschoven en leken beide hiermee content te zijn. Meindert speelde op bord 2 veel te snel tegen Han, waardoor Han eigenlijk betrekkelijk eenvoudig won. Ook voor Meindert lijkt de promotie naar de A-groep te aangrijpend en mag hij niet tevreden zijn met zijn score van nul uit drie. Op bord 8 tenslotte bleek de spanning en de druk voor John Bakker bij de derde zet al te groot. Zonder compensatie werd zomaar een pion weggegeven aan Jean-Peter van Sprang. Natuurlijk probeerde John wel te profiteren van de ontstane ruimte maar tegen Jean-Peter had dit nauwelijks zin. Na anderhalf uur wist John voor zichzelf de spanning toch weer naar ongekende hoogte te brengen door een remise aanbod te doen. Jean-Peter ging vrolijk mee in deze bijna bloedstollende wending in de partij door meer dan een minuut lang te wachten met het geven van een reactie. 1-0 voor Jean-Peter!

Bovendien mogen ook wel eens de complimenten worden gemaakt naar de spelers die in de andere zaal een partijtje speelden. We hebben op geen enkel moment overlast behoeven te ondervinden zodat wij in alle rust een spannende 4e ronde konden spelen!