Start schaakseizoen senioren op maandag 7 september 2020

Beste schakers,

Hoewel we niet van iedereen een antwoord hebben ontvangen op onze inventarisatie, was er voldoende animo om weer voorzichtig achter het bord te gaan zitten. Een aantal heeft aangegeven dat ze het (nog) niet zien zitten en wachten nog even af voordat ze weer op de clubavond verschijnen.  

Op maandag 7 september starten we weer met de schaakavonden op ’t Trefpunt. De jeugd start een week later op maandag 14 september. Vanwege het coronavirus zijn er wel beperkingen, waar wij als schaakvereniging rekening mee moeten houden. De schaakvereniging handelt in lijn met de algemene regels van de overheid, RIVM en de KNSB.  Zie in de bijlage een nadere toelichting op de regels.

Jullie zijn om 20:10 uur welkom op de vereniging. Niet eerder, want daarvoor hebben de kinderen schaakles.

Op maandag 7 september zullen we 4 ronden rapid spelen (15 minuten per persoon per partij), waarbij je tegen twee tegenstanders zult spelen (één keer met wit en één keer met zwart). Er is dan ook voldoende gelegenheid om weer bij te praten. Op maandag 14 september zullen we starten met de interne competitie.

Heb je nog vragen, neem dan contact op met John Bakker of met mij.

Met vriendelijke schaakgroet,

Tjerk-Peter de Bruijn

Bijlage

De allerbelangrijkste regel is: ‘Heb je klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen. Klachten die kunnen wijzen op corona zijn neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts en benauwdheid.’ 

Heb je klachten, blijf thuis 

Wij zijn hier heel consequent in en wees daar zelf ook consequent in, anders besmet je mogelijk jouw clubgenoten.

Houdt 1,5 meter afstand

Een tweede belangrijke regel tijdens de speelavond is, dat iedereen 1,5 meter afstand houdt tot de andere aanwezigen. Enige uitzondering hierop is de volgende: Tijdens het spelen van de schaakpartij hoeven de twee spelers van de schaakpartij (witspeler en zwartspeler) geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. De tafels worden wel een kwartslag gedraaid, waardoor de afstand tot elkaar wordt vergroot (zoals bij het simultaanschaken met Feike). Spelers hangen daarbij echter niet over het bord. Alle schaakborden, tafels en stoelen worden zo opgesteld dat de 1,5 meter afstand gehouden kan worden.

Ventilatie in de speelzaal

De ramen voor en tijdens de speelavond worden tegen elkaar opengezet (neem voor de zekerheid een extra trui of vest mee).

Hygiënemaatregelen in de speelzaal

Bij binnenkomst in de speelzaal desinfecteer je eerst je handen. Indien je de schaakstukken opnieuw gebruikt, desinfecteer je zelf de schaakstukken. Desinfectiemiddelen worden beschikbaar gesteld. Je schudt voor en na de partij geen handen. Consumpties haal je alleen voor jezelf (en streep je af). Je neemt geen consumptie voor je clubgenoot mee.

Maak zelf de afweging om wel of niet te komen

Alle leden moeten zelf een zorgvuldige afweging maken om wel of niet naar de speelavond te komen. Als vereniging handelen we in lijn met onder meer het protocol van de KNSB. De KNSB heeft in haar protocol ook bijvoorbeeld extra voorzieningen als optie genoemd zoals mondkapjes of spatschermen. Dergelijke extra voorzieningen achten wij niet nodig als iedereen zich aan de overige afspraken houdt.