Lidmaatschap

Contributie (per jaar)

De contributie is inclusief de verplichte jaarlijkse bijdrage aan de KNSB

Jeugd- en aspirantleden t/m 14 jaar: € 40,=
Juniorleden vanaf 15 t/m 19 jaar: € 50,=
Seniorleden vanaf 20 jaar: € 75,=