Lid worden!

Inschrijven

Het is alleen mogelijk om je persoonlijk in te schrijven op de clubavond.

Jeugdleden mogen zich inschrijven, maar alleen onder begeleiding van een ouder, voogd of verzorger. Om in te schrijven wordt ter plekke een formulier ingevuld.

Wat heb je nodig

  • Een geldig legitimatiebewijs (of dat van een ouder, voogd of verzorger als het nieuwe lid nog onder de achttien is);
  • De bankpas van de rekening waarvan het contributiegeld betaald gaat worden. Dit vanwege controle van het juiste BIC- en IBAN-nummer;