Nieuwjaarsspeech 2014

Op de drempel van het nieuwe jaar is het gebruikelijk terug te blikken en vooruit te kijken. Men telt de zegeningen van het afgelopen jaar en neemt zich van alles en wat voor om de vereniging verder te verbeteren.

Tijdens de afgelopen ledenvergadering is een enquêtecommissie samengesteld die het reilen en zeilen binnen de vereniging dient te inventariseren. Alle aanbevelingen van deze commissie zijn overgenomen en geïmplementeerd. Zo is er een nieuwe puntentelling voor de interne competitie, wordt de website beter gevuld en is de discipline aangehaald. Alleen van de stiltekamer wordt nog weinig gebruik gemaakt.

Een belangrijke doelstelling was om meer nieuwe leden aan te trekken en de bestaande leden frequenter op de verenigingsavond te laten komen. Dit is ten dele gelukt. We hebben versterking gekregen vanuit IJsselmonde. Andre, Han en Stanley zijn volledig ingeburgerd en nemen een prominente plek in binnen onze vereniging. Wat helaas niet is gelukt is om de opkomstfrequentie te verhogen.

Na jaren van een sterke toename van het aantal jeugdleden, is dit helaas het afgelopen jaar gestagneerd. Ook de doorstroom van de jeugd naar de senioren verloopt niet zoals we gehoopt hadden. Dit heeft veelal te maken met schoolbeslommeringen en de jeugd heeft ook een grote keuze aan sportactiviteiten en verenigingsleven waaruit ze kunnen kiezen en helaas wordt dan niet altijd gekozen voor het schaken.

Wat betreft de externe competitie zitten onze 2e en 3e team in de 4e klasse. Ons 2e team gaat momenteel fier aan kop en moet promoveren naar de 3e klasse. Voor het 3e team moet de teamleider Erik Wijnbelt er alles aan doen om een 8-tal op de been te krijgen. Dit is helaas bij de laatste wedstrijd niet gelukt en de wedstrijd is met een reglementaire 8-0 verloren voor ons verklaard. Hierbij een oproep aan alle spelers om dit niet nog een keer te laten gebeuren.

Het 1e team heeft zich afgelopen jaar in de laatste ronde in een regelrechte thriller zich ternauwernood gehandhaafd in de 1e klasse. Dit jaar, moet met de nodige versterking, handhaving in de 1e klasse geen problemen moeten opleveren.

In het afgelopen jaar is bij een aantal leden vervelende ziektes geconstateerd. Ook zijn er ziekenhuisopnames geweest. Daarnaast is er iemand van de trap gevallen. Gelukkig is afgelopen jaar niemand ons ontvallen en dat is voorwaar een prestatie voor een vereniging met een zo hoog gemiddelde leeftijd.

Laten we er alles aan doen om alle leden te behouden, op elk denkbaar schaakniveau nieuwe leden te werven, en de jeugd en daarmee het schaken een toekomst te geven.

Ik wil graag met jullie proosten op 2014. Dat onze persoonlijke schaakambities dit jaar wel mogen uitkomen.

Tjerk-Peter de Bruijn

6 januari 2014

Oudejaars speech 28 december 2009

Zo aan het eind van het jaar is een mooi moment om terug te blikken van wat er afgelopen jaar allemaal is gebeurd en kort vooruit te blikken naar 2010.

Er is veel gebeurd in 2009. Wederom op onze onvolprezen website gekeken wat we allemaal hebben gedaan.
• Zo zijn we eind januari naar het Corus toernooi geweest. Dit gaan we herhalen aankomende maand.
• In februari is Dolf Meijer langs geweest voor schaakles. Ook dat gaan we herhalen in februari.
• In maart is Jan van Vlijmen tot erelid van de vereniging benoemd.
• Het eerste team heeft zich ternauwernood gehandhaafd in de tweede klasse. Het tweede team is onverwachts gepromoveerd naar de derde klasse.
• De massakamp is voor de 2e jaar in successie gehouden.
• In september zijn voor het eerst in de geschiedenis van Barendrecht 4 teams ingeschreven voor de externe competitie. Het derde team bestaat louter uit jeugdspelers en speelt in de vierde klasse. Daarnaast hebben we ons viertallen team, die hoge ogen gooit in de competitie.
• Clubkampioen en snelschaakkampioen is Robbert. Bekerkampioen is Feike. Kampioen van groep B is Tom.
• Wat betreft de aanwas bij de senioren stokt het een beetje. Daarentegen gaat het bij de jeugd crescendo. We zitten momenteel op 37 jeugdspelers. Wat mij zeer veel deugd doet is dat de aansluiting van de jeugd naar de senioren zeer goed verloopt. Zoals Roel in de Schakel heeft geschreven: met de jeugd hebben we de toekomst. Lees “Oudejaars speech 28 december 2009” verder