Anish Giri sluit jubileum schaakvereniging Barendrecht in stijl af

Grootmeester Anish Giri heeft op zaterdag 7 mei jongstleden ons 40-jarig jubileum in stijl afgesloten met een schaaksimultaan tegen de leden van onze vereniging.

In de foyer van het theater Het Kruispunt werd de middag geopend door onze voorzitter Tjerk-Peter de Bruijn. Hierbij stond hij natuurlijk ook stil bij het overlijden van ons erelid Kees Zuijdweg.


Vervolgens nam wethouder Dirk Vermaat het woord. Hij is al jaren lid van onze vereniging en in zijn speech ging hij in op de rijke historie van ons edele spel en haar betekenis in de huidige tijd.
Aansluitend voerde hij de openingszet uit aan het bord van jeugdspeler Milan Braaksma en zorgde hierbij voor de nodige hilariteit door h2-h4 te spelen. Dit is natuurlijk zo ongeveer de slechtst mogelijkste openingszet, maar Anish Giri vatte dit gebaar sportief op door de zet te accepteren. Het is niet moeilijk te raden welke openingszet hij aan het bord van Dirk Vermaat speelde ….. Inderdaad!
Hierna was het uit met de beleefdheden en werd er serieus geschaakt aan de 38 borden.

Er waren niet genoeg aanmeldingen van onze leden om alle borden te bezetten, vandaar dat 3 jeugdleden en een aantal IJsselmonders het totaal aanvulden tot 38 borden.
Anish Giri hield er flink het tempo in en in 2½ uur had hij de klus geklaard. Zijn score loog er niet om: 37 van de 38 partijen werden in winst omgezet en hierbij heeft hij niet veel kansen gemist. Alleen Bert Drolenga ontsnapte met een plusremise.
Hij analyseert hieronder zijn partij.

Deze schaaksimultaan was het slotstuk van onze succesvolle jubileumactiviteiten van de schaakvereniging Barendrecht. Eerder waren een jeugdtoernooi en een reünie naar ieders tevredenheid georganiseerd.
Voor herhaling vatbaar over 10 jaar!!